Behovet av vägstöd är stort

Runt om Eskilstuna finns många mil enskilda vägar, vägar som sköts lokalt av samfällighetsföreningar. I exempelvis Ärla kostar skötseln av vägarna 460 000 kronor om året. Ärla samfällighetsförening får varje år 13 000 kronor i driftbidrag av Trafikverket och runt 30 000 kronor av kommunen. Resten finansieras av de 459 andelsavgifter som medlemmarna betalar och som nu behöver höjas.

Trots det är Eskilstuna en av de kommuner i länet som ger mest bidrag för att de enskilda vägarna ska fungera. Strängnäs, Gnesta och Vingåker betalar inte ut något bidrag alls. Malmby-Bråtorp samfällighetsförening, som ligger i Strängnäs kommun, finansierar sin skötsel enbart med det statliga driftsbidraget och medlemsavgifter vilket hämmar skötseln. Med mer pengar skulle föreningen kunna göra mer underhållsarbete.

Skillnaderna mellan kommunerna beror på flera saker. Kommunens storlek, skatteunderlaget och andel av det enskilda vägnätet är saker som påverkar bidragen. Villkoren för bidragen skiljer sig också åt. I några kommuner ryms upprustningsmedel i bidraget, i andra finns bara utrymme för underhåll.