ClearCar kan öppna igen – Tills vidare

Den 24 Februari beslutade Swedac att dra in ClearCars ackreditering. Detta innebar att ClearCars 81 besiktningsstationer fick stänga. Men stängningen varade inte länge, Den 25 februari överklagade ClearCar indragningen till förvaltningsrätten som nu beslutat att företaget åter kan öppna sina besiktningsstationer i väntan på att kammarrätten tar ställning i frågan. Hur lång tid detta tar vet man inte i nuläget.

Bilreparation

Swedac har i sin tur överklagat förvaltningsrättens beslut. De står kvar bakom bedömningen att det inte går att säkerställa att besiktningarna utförs korrekt och i enlighet med kraven efter de brister som framkom vid den senaste tillsynen. Swedac kommer inte att backa i sin bedömning.