Hjälmtvång ger färre huvudskador

Cykel, barn

Mellan 2005 och 2014 minskade antalet barn som vårdas på sjukhus med huvudskador efter cykelolyckor. Minskningen för barn var 43 procent medan minskningen för vuxna var 32 procent. Hjälmtvånget innebär att barn under 15 år måste använda hjälm när de cyklar, men användandet av hjälm har ökat även bland vuxna.

En förklaring på ökningen kan vara att vuxna vill föregå med gott exempel.