Eskilstuna behöver anställa fler inom äldreomsorgen

Efter att regeringen skärpt reglerna för bemanning inom äldreomsorgen behöver Eskilstuna anställa ett 20-tal årsarbetare nattetid. Johan Lindström, biträdande förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen, tror inte att det kommer betyda några nyanställningar i första skedet, men att det är en sak som den politiska nämnden måste ta ställning till.

Ordföranden för kommunal i Eskilstuna, Magnus Eriksson, är tveksam till om 20 årsarbetare är en tillräcklig ökning. Han tror att ett 10-tal nattarbetare behövs och påpekar att även dagtid behöver bemanningen ökas.

Det finns vissa tekniska lösningar som kan hjälpa personalen att uppmärksamma om någon behöver hjälp. Sensorer nedanför sängen och på dörrarna kan vara en lösning, något som Magnus Eriksson är tveksam till. Redan idag används sådana tekniska lösningar på många äldreboenden.