Sveriges förlossningskliniker

Just nu pågår det flera besparingar på Sveriges förlossningskliniker runt om i landet. I sommar kommer Karlskoga att stänga ner förlossningsavdelningen, även Sollefteå och Mölndal hotas. Förlossningsvården blir alltmer drabbad av den pågående centraliseringen.

Den nybyggda förlossningskliniken BB Sophia som ligger i Stockholm fick veta att den kommer att stängas. Våren 2014 öppnades kliniken för att det fanns ett akut behov av att förstärka den befintliga förlossningsvården i Stockholm, och det i en stad som fortsätter att växa.

Södersjukhuset på södra BB tar årligen emot 1400 kvinnor med garanterat stöd av barnmorska. Under tiden förbereder Karolinska sjukhuset  en enorm omorganisation med en flytt till ett helt nytt sjukhus, vilket kommer att påverka hur många kvinnor som kan tas emot på förlossningen.

Under sommaren 2015 larmade Akademiska sjukhuset i Uppsala att de inte kunde ta emot alla kvinnor som skulle föda, det fanns inte nog med kapacitet. Men de klarade dock av det tack vare att BB Sophia kunde hjälpa till med planerade kejsarsnitt.

Nu är frågan vart Akademiska sjukhuset i Uppsala ska vända sig i sommar?
Men att driva en förlossningsvård är inget som man bygger på en natt. Det kommer ta lång tid att bygga upp den struktur och det teamarbete som krävs för att kvinnan och hennes familj ska få en garanterad individualiserad och säker vård.

Det visar på en kortsiktighet att stänga och lägga ner välfungerande förlossningsenheter, men även brist på kunskap om själva verksamheten.

Chefen på sjukhuset hävdar att ansvaret ligger på landstingspolitikerna, och politikerna själva hävdar att ansvaret om att driva vården ligger på sjukhusets chefer. Under tiden som pajkastningen pågår är barnmorskor, förlossningsläkare och undersköterskor i förlossningsvården oroliga hur de ska kunna ge den vård som krävs.

De är också övertygande om att kvinnor oroar sig för vad de kommer att få plats att föda barn, i Karlskoga, Sollefteå, Uppsala och Stockholm, oro som inte kommer att försvinna inom överskådlig tid.

Tidigast 2019 har planerna för att bygga en förlossningsenhet på Sankt Göran. Det kommer innebära minst tre år av en konstant brist på förlossningsplatser i Stockholm, där 25 procent av alla Sveriges barn föds. Totalt föds ca 30 000 barn varje år i Sverige.

För att intentionen ska uppnå bästa möjliga sexuella och reproduktiva hälsa på lika villkor, för hela befolkningen, så är det dags för en ordentlig genomlysning och offentlig utredning av svensk mödra, förlossnings och eftervård där alla aspekter tas med.

Vad för vård har den gravida och födande och hennes familj rätt till, med graviditet och barnafödande, och vilken vård vill kvinnor ha, samt vad får förlossningsvården kosta.