Nuvarande rökförbud kan utvidgas

Om regeringens utredare av tobaksfrågor, Göran Lundahl, får som han vill kommer rökning att förbjudas på uteserveringar, busshållplatser och lekplatser. Förbudet skulle omfatta inte bara tobaksprodukter utan även E-cigaretter och vattenpipor oavsett om de innehåller tobak eller inte.

Dessutom ska tobaksvaror inte få förvaras synligt i butiker. Det ska inte heller vara tillåtet att hänvisa till smak, doft eller tillsatser på tobaksvaror eller deras förpackningar och en förpackning måste innehålla minst 20 portioner.

Samhällskostnaden för de 100 000 som blir sjuka och 12 000 som dör varje år på grund av rökning uppgår till 30 miljoner. Lundahl tror att förbudet skulle hjälpa till att normalisera tobaksbruket och minska risken för människor att utsättas för passiv rökning.

En opinionsundersökning som Cancerfonden gjort visar att tre av fyra svenskar är positiva till att förbjuda rökning på offentliga platser och två av tre är för ett förbud av exponering av tobaksprodukter.