Ny studie kring behandling av lungcancer

Bild: Wikipedia

Lungcancer är den dödligaste cancerformen. I Sverige diagnostisera cirka 3 800 nya fall varje år och 3 500 dör till följd av sjukdomen. Idag är cytostatika, i vardagligt tal ofta kallade cellgifter, förstahandsval för behandling. En ny studie vid Akademiska sjukhuset i Uppsala ska undersöka om en kombination av två immunstimulerande läkemedel kan ge bättre resultat.

Patienter från bland annat Mälarsjukhuset ska rekryteras till studien, som är den första av sitt slag i världen. Även Karolinska universitetssjukhuset och Linköpings universitetssjukhus medverkar i studien.

Den nya behandlingen hoppas kunna bromsa sjukdomsförloppet och öka livslängden samtidigt som eventuella biverkningar och patienternas livskvalitet ska undersökas.