Utökning av kremeringar med 600 per år

Församlingen i Eskilstuna har sökt tillstånd för ytligare en kremeringsugn, som kommer möjliggöra en utökning av kremeringar med 600 per år. Åtta av tio döda i landet kremeras ungefär. Eskilstuna som har haft krematorium sedan 1934 är andelen dock hela 94 procent, näst högst i landet och andelen kremationer ökar alltjämt.

S:t Eskils kapellkrematorium som är toppmodern och kommunens enda börjar man närma sig en kritisk gräns. Sex avlidna bränns där varje arbetsdag. I Flen finns även ett antal samt Strängnäs, Marinfred och Kungsör. Det anses nödvändigt att in skaffa ytligare en ugn.

Kyrkogård
Therese Asp som är chef för begravningsverksamheten berättar att det har kommit nya regler i miljöbalken som gör att tillståndet måste förnyas. Då passar de även på att ansöka om en fortsatt och utökad verksamhet, som tar hänsyn till kommande efterfrågan.
1 400 kremeringar per år är nuvarande tillståndet , det nya blir 2 000.

Cirka 1 200 personer kremeras för närvarande per år och 2030 väntas man uppnå 1 500 kremeringar vid S:t Eskil.
Therese Asp berättar att de har sökt 2 000 kremationer per år beror på de vill ha en överkapacitet i tillståndet för att de ska kunna bistå de närliggande kremationerna som ligger i Västerås, Örebro och Katrineholm ifall det blir driftstopp och arbetstoppar.

Det finns även en motvikt, både kremationsfrekvensen och invånarantalet ökar. Men i Eskilstuna finns det växande grupper med religionstillhörigheter som gör att de väljer att jordbegravas, bland annat muslimer och mandéer.
På landsorten ökar andelen kremeringar där det tidigare, främst bland äldre varit väldigt vanligt med jordbegravningar.

När man ska göra den planerade förändringen byter man också bränsle. Det som man använder idag är eldningsolja ska ersättas med biobränsle av raps. – Koldioxidutsläppen sänks med cirka 60 procent, däremot kommer kväveoxidutsläppen öka något och driftkostnaden blir lite dyrare.

Cirka 19 hektar begravningsmark finns på S:t Eskils kyrkogård. Urngravarna tar mindre plats än kistgravarna och en del gamla gravar återlämnas efter gravfridstiden som är 25 år. Ny mark måste trots det tas i besittning inom några år.