Eskilstuna har fått avslag på YH-utbildningar


I två års tid har Eskilstuna fått avslag på sina ansökningar om att få nya yrkeshögskoleutbildningar. Den 9 mars var generaldirektören på Myndigheten för Yrkeshögskolan på plats för att reda ut vart problemet ligger. Det visar sig att när man gör ansökningar måste man beskriva vad arbetslivet behöver och hur många av dem som går utbildningen som kan räkna med att få jobb eller bli egna företagare efteråt. I detta fallet har andra som ansökt haft bättre beskrivningar än Eskilstuna.

Totalt har Eskilstuna under en två års period skickat in 14 ansökningar, samtliga har fått avslag.

Men i Eskilstuna är behovet av YH-utbildningar stor. Arbetslösheten är hög och speciellt inom byggbranschen skulle man behöva byggprojektledare. Om detta fanns skulle man genast anställa en byggprojektledare och ytterligare fem snickare, menar Djurgårdens Bygg och Miljö AB. Så behovet finns.

Man hoppas att ansökningarna skall bli godkända från och med nästa år, detta siktar Eskilstuna Kommun mot.