Mecas centrallager flyttar till Strängnäs

mekonomen

Ägaren till Meca, Mekonomen Group, har sedan tidigare Mekonomens centrallager i Strängnäs. Att slå ihop de två lagren till ett kombinerat centrallager skulle, enligt Mekonomen Groups vd och koncernchef Magnus Johansson, optimera infrastrukturen och ge koncernen branchens mest effektiva affärsflöden.

Att det blir Strängnäs beror till stor del på förutsättningarna för utbyggnad. Det är oklart om det kommer finnas någon sorts lagerverksamhet kvar i Eskilstuna. Innan några kontrakt skrivs måste förhandlingar med fackklubbarna genomföras. Förhandlingarna kommer att ske i slutet av Mars.

Kostnaden för utbyggnaden ligger runt 250 miljoner kronor mellan 2016-2018 och flytten väntas ge besparingar runt 50 miljoner kronor från 2020.