Earth Hour 2016

2007 genomfördes den första Earth Hour (jordtimmen) i Sydney, Australien. Det var Världsnaturfonden, en lokal australiensisk miljölobbygrupp och en australiensisk som tillsammans tog initiativet. 2,2 miljoner invånare och 2000 företag stängde under en timme av alla elektricitet och minskade då Sydneys elförbrukning med 10,2 procent.

Året efter gjordes samma initiativ på global skala och sedan dess har Earth Hour växt varje år. Sverige deltog officiellt första gången år 2009.

Earth hour genomförs den sista lördagen i mars med undantag av de år, som det här året, då påsken infaller den helgen. Då flyttas Earth hour istället till näst sista helgen. Tanken är att så många människor och företag som möjligt under en timme, 20.30-21.30 lokal tid, ska stänga av all elektronik som inte är livsnödvändig. Tanken är att på det sättet göra politiker och makthavare uppmärksamma på klimatfrågan.

I Sverige konsumerar vi på ett sätt som inte är hållbart i längden. Enligt Världsnaturfondens Living Planet rapport från 2014 ligger vårt ekologiska fotavtryck på 10:de plats i världen. Detta leder i sin tur till stora konsekvenser för klimatet.

Om inte utvecklingen vänder förutspår Världsnaturfonden att det 2050 kommer finnas mellan 200-700 miljoner miljöflyktingar, alltså människor som varit tvungna att fly på grund av förändringar i klimatet.