Kortare väntetid för prostatacancerpatienter i Sörmland

Det är statistik från Cancerfonden och Socialstyrelsen som visat att väntetiden från remissbeslut till behandlingsstart minskat drastiskt. För bland annat högrisk prostatacancerpatienter var väntetiden 2014 den kortaste i Sverige med 120 dagar.

Jan Cederhus, ordförande i patientföreningen Näckrosbröderna, gläds åt nyheten. För tre-fyra år sedan var väntetiden runt 174 dagar.

Minskningen av väntetiden beror på en medveten satsning. Och Sörmland vill bli ännu bättre. Prostatacancerpatienter måste, generellt, vänta längre än andra cancerpatienter på att få vård.

Verksamhetschef på urologen på Mälarsjukhuset, Pernilla Westerberg, säger att intresserade personer jobbar varje dag med väntelistorna för att se om det går att göra undersökningar snabbare. Det görs idag två operationer om dagen och Westerberg säger att de vill få till samma omhändertagande för prostatacancerpatienterna som de idag har för bröstcancerpatienter.