Världsberättardagen

Böcker

I början av 1990-talet organiserades Alla berättares dag i Sverige. Sedan dess har dagen växt och spritt sig över världen. 1997 firades den i delar av Australien och Sydamerika och 2009 hölls berättarevenemang i Europa, Asien, Afrika, Nord- och Sydamerika och Australien.

Världsberättardagen infaller alltid samma dag som vårdagjämningen på norra halvklotet (och höstdagjämningen på det södra). På världsberättardagen firar vi det muntliga berättandet. Tanken är att så många människor som möjligt berättar och lyssnar på så många språk som möjligt på så många platser som möjligt.

Årets tema är Starka kvinnor. Temat röstas fram av berättare från hela världen.