Världsvattendagen

Vattendroppe

1993 beslutade FN att den 22 mars är världsvattendagen, eller internationella vattendagen. Rent vatten att dricka och att tvätta sig i känns självklart för oss i Sverige men situationen i andra delar av världen ser väldigt annorlunda ut. Dagen är till för att uppmärksamma hur viktigt rent vatten är för att vi ska överleva och frodas och att reflektera över hur vi använder, eller slösar med, vatten.

Våra kroppar består av mellan 55-80 procent vatten beroende på kroppsstorlek och för att fungera ordentligt behöver vi dricka runt en till två liter vatten om dagen. Det är svårt att dricka för mycket vatten, men vid varmt vatten eller träning är det lätt att drabbas av vätskeförlust. Det är därför viktigt att vi människor har tillgång till rent vatten att dricka och att använda till matlagning.

Faktum är att 800 barn under fem år dör varje dag på grund av smutsigt vatten, brist på toaletter och dålig kunskap om hygien. Orsakerna till vattenproblem är olika beroende på var i världen man befinner sig. Torka, att till exempel inte regnperioderna kommer när de ska, är en stor orsak. Även ökenbildning som kan orsakas både av klimatförhållanden och mänskliga faktorer orsakar brist på vatten.

Föroreningar från både industrier och människor gör att de vattenresurser som finns sprider gifter och sjukdomar. Vatten kan också användas som vapen i krig, när till exempel vattenreningsverk bombas.