Nu sopas gruset bort

I måndags inleddes vårstädningen av stadens gator. Maskinerna som sopar upp grus och sand börjar i de centrala delarna och arbetar sig utåt. Förhoppningen är att alla gator ska vara städade inom fyra till fem veckor men det är mycket som kan hända under tiden. Maskiner kan gå sönder, vädret kan ställa till det och folk kan bli sjuka. Tanken är i alla fall att städningen ska ta max sex veckor.

Sopningen utförs av entreprenörsbolaget Foria och Eskilstuna kommun använder inga egna maskiner. Gruset samlas ihop körs sedan ut till Lilla Nyby och kostnaden kommer att hamna någonstans mellan 1,7-1,8 miljoner kronor.

Det är vädret som är den stora faktorn när det handlar om städning. För att sopningen ska vara så effektiv som möjligt är det bäst om det är lite fuktigt och vindstilla. Och vädret i vinter har varit snäll utan så mycket snö vilket leder till att mindre grus och sand behövts för att hålla gatorna trygga.