Kortare väntetid på vårdcentralen i Skiftinge

Skiftinge vårdcentral
Bild: Wikipedia

Det är vanligt att personer med psykisk ohälsa får vänta mellan två och tre månader för att få hjälp. Ola Hildonen, som är psykolog på vårdcentralen i Skiftinge, säger att de såg hur väntetiden aldrig blev kortare oavsett hur mycket de jobbade. Därför har personal och patienter på Skiftinge vårdcentral hjälpts åt att hitta ett nytt arbetssätt. Idag får patienterna sitt första samtal inom en till två veckor och sedan kan behandlingen påbörjas inom några veckor.

Vårdcentralens psykosociala team består av två psykologer som kan ta emot patienter för ett introduktionssamtal. Vid introduktionssamtalet får patienten presentera sitt problem och behandling kan diskuteras. Hildonen hoppas på att vårdcentralen kan behålla den korta väntetiden men säger att man aldrig kan veta säkert hur framtiden ser ut.