Efterlängtad familjecentral blir verklighet i Flen

I 25 år har det pratats om behovet av en familjecentral i Flen och nu har kommunfullmäktige äntligen tagit beslut i frågan. En familjecentral ska startas i Flen under 2017 och Barn-, utbildnings- och kulturnämnden får i uppdrag att sluta ett avtal med landstinget.

Frågan har utretts tidigare men nu har äntligen pengar avsatts i budgeten. Det handlar om en dryg miljon som fördelas mellan Socialnämnden och barn-, utbildnings- och kulturnämnden. Kärnverksamheten på familjecentralen kommer att vara socialtjänst med förebyggande insatser, öppen förskola och barn- och mödravårdscentral.

Landstinget, som redan är delaktig i familjecentraler på andra håll i länet, har en utarbetad mall för hur dessa ska se ut. Det finns också en politisk enighet för behovet av en familjecentral i Flen. Det ser ut som att det äntligen blir verklighet.