Den svarta marknaden för bostäder växer i Eskilstuna

bostäder

Den som är nyanländ och har fått uppehållstillstånd måste flytta till ett eget boende för att börja läsa svenska och få hjälp och stöd från myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen. Men Eskilstuna har brist på bostäder. Samtidigt behöver Migrationsverket platserna på asylboenden som idag tas upp av människor som redan fått uppehållstillstånd.

Detta har lett till att den svarta marknaden växt. Många nyanlända betalar stora summor, mellan 15 000-25 000 kronor, för att få ett första- eller till och med andrahandskontrakt. Andra betalar för att få stå skriven på en adress de inte bor på för att kunna komma igång med studier, praktik eller arbete.

Boverket har nyligen släppt en rapport som bygger på uppgifter från 2014. Den visar att bostadssituationen för nyanlända i Sverige är tuff och att många bor väldigt trångt. Det finns lägenheter där det bor fler än fem vuxna per rum. Boverket menar att situationen idag är ännu värre än den var 2014 och att den enda lösningen är att bygga mer bostäder, något som är lättare sagt än gjort.

Problemet är alltså stort och det ser inte ut att minska. I och med att fler nyanlända kommer till Sverige kommer bristen på bostäder bli större. Samtidigt blir då marknaden för svarta kontrakt större och nyanlända som är desperata efter att få börja sitt nya liv i Sverige utnyttjas.