Just nu sker flygfotografering

Flygfotografering
Bild: Eskilstuna kommun

Om du ser en fyrkantig masonitskiva på en hög av granris, rör den ej. På 30 platser finns nämligen dessa markeringar runt om i Eskilstuna. Detta för att man skall utföra flygfotografering, för att göra ortofoto. Så dessa flygsignaler har en viktig funktion för bildkvalitet och får under inga som helst omständigheter flyttas eller förstöras.

När uppdraget är slutfört kommer man att plocka bort markeringarna. Är du intresserad av att se tidigare tagna ortofoton så kan du göra detta på kommunens egen hemsida.