Kaningulsot har spritt sig längre norrut

Kaningulsot har nu spritt sig norr om Mälaren. Tidigare har viruset främst funnits i Skåne, Blekinge, Öland, Gotland och Östergötland men har nu ett större spridningsområde. Sjukdomen är ofarlig för människor och andra djur, med undantag för harar som i mycket ovanliga fall kan smittas, och smittar via myggor och knott och även mellan smittade kaniner.

Viruset som ger kaningulsot är ett Calicivirus, alltså samma familj som den fruktade vinterkräksjukan. Dödligheten är ofta hög, speciellt när ett område drabbas för första gången. Ibland avlider då kaninerna utan några tidigare symptom. Symtomen är annars feber, ingen matlust och blodblandat flöde från nosen. Kaniner som överlever och ser ut att tillfriskna kan avlida flera veckor senare.

För att skydda sin tamkanin mot kaningulsot finns vaccin som är ganska effektivt om det ges en gång om året. Det är även viktigt att ha nya kaninkompisar i karantän innan de får träffa andra kaniner och att man efter ett eventuellt utbrott noga sanerar burar, stall och utrustning, viruset kan nämligen leva länge i stallmiljö. Det är också bra att hålla eventuella vildkaniner på säkert avstånd.