Förslag på ett längre läsår för att öka skolresultaten

skoldagar

Tidigare har Eskilstuna kommun legat på miniminivån på 178 skoldagar, men nu föreslår Barn och utbildningsnämnden att utöka läsåret till 180 skoldagar inför läsåret 2017-2018 utan några extra kostnader för förvaltningen.

Med denna förändring kommer läsåret för 2017-2018 att förskjutas så att eleverna slutar den 15 juni istället för den 10 juni som det har varit tidigare. Med denna förskjutning så stämmer ledigheten bättre överens med svenskarnas semester vanor. Det nya förslaget kommer även att innebära att lärarna får en lucka mellan nationella prov och rättningen och kan lätta deras arbetsbörda.