Ny sida från försäkringskassan

försäkringskassan

När föräldrar separerar är det en mängd beslut som ska tas och situationer att lösa, t.ex om barnen. Om barnen ska bo hos bara en av parterna så ska den andra betala underhållsstöd till den föräldern barnet bor hos.

Klarar inte föräldrarna att komma överens om en summa själva, eller att den föräldern som ska betala underhåll inte har tillräcklig ekonomi för detta, kan försäkringskassan gå in och stötta upp med ett underhållsstöd på max 1573kr i månaden.

Denna summa har nu tyvärr nästan blivit en allmän riktlinje på vad ett underhållsstöd ska ligga på men det stämmer vanligtvis inte med hur det verkligen ska se ut i de flesta fallen.

Därför har försäkringskassan idag publicerat en ny sida, www.separeradeforaldrar.se. Den ska fungera som ett stöd i att komma överens om hur separationen ska fungera. Den innehåller bland annat information till de separerade föräldrar och även ett verktyg för att lättare kunna räkna ut det verkliga summan som underhållsstödet ska ligga på för just deras barn.

I dagsläget är det ca 43procent av barn till separerade föräldrar som får för lite i underhållsstöd och för barn i låginkomstfamiljer är det hela 90procent av barnen som inte får det underhållsstöd som de egentligen har rätt till.