Fler larm och stressigare arbetssituation för länets brandmän

Idag är det flera larm än vad det någonsin har varit tidigare. 1988 så var det ungefär 650 utryckningar i Eskilstuna, 2003 var det 950 utryckningar och förra året åkte räddningstjänsten ut på 1,400 larm som i snitt blir fyra larm om dagen.
Trots att det kan bli flera larm samtidigt innebär det ingen risk för allmänheten, räddningstjänsten åker först ut på de larm där spridningsrisken är störst.

Förra året kunde vi se en ökning på anmälningar där brottet var skadegörelse genom brand i Eskilstuna. Samtidigt så har räddningstjänstens uppdrag blivit större då de bland annat hjälper polisen med suicidlarm. Så ökningen av larm för brandmännen beror på flera orsaker.

Trots att larmen blir fler och att uppdraget blivit större så sänks bemanningen på räddningstjänsten. Från att ha varit 29 brandmän i början på 90-talet, har de gått ner till att endast vara 18 brandmän på ett skift. Minskningen motiveras med att tekniken har blivit bättre idag och att resurserna är mindre.

Det är inte bara i Eskilstuna kommun som det har blivit fler larm. I Strängnäs är det fler larm än någonsin och i Flen så har larmen nästan fördubblas på bara tio år.