Extra ersättning för vårdpersonal i sommar

ersättning

Under semestermånaderna så har vården i kommunen svårt med att få till den bemanning som de är i behov av. Därför har landstinget Sörmland skrivit under ett beslut om att personal på vissa vårdenheter ska få upp till 2000 kronor i extra ersättning för de som väljer att jobba under semestermånaderna. Ersättningen är olika och beror på olika faktorer men kommer att läggas på utöver ordinarie ersättning.

Sommarpaket är inget ovanligt och har funnits i flera år, men det här året är det en mer pressad situation och kommer att vara det värsta hittills. För att förebygga det så kommer det att vara en högre ersättning som kommer att gälla fler enheter under en längre period. För att klara sommarmånaderna så har 18 av 21 landsting beslutat att införa liknande sommarpaket.

Sommarpaketet på 2000 kronor kommer att vara till sjuksköterskor och barnmorskor på sjukhusets vårdplatser, akutmottagningar, anestesiklinikernas operations- och intensivvårdsavdelningar samt ambulansverksamheten.