Eskilstuna får en ny bro

Västerbron

Den nya gång- och cykelbron som kommer att heta Västerbron, började under måndagen lyftas och monteras på plats över Eskilstunaån. Initieringen av projektet började i oktober 2015 och beräknas pågå i ett år till hösten 2016. Det blir alltså en ny bro som kommer länka samman Munktellstaden (nya Munktellbadet och nya sportarenan mm) med den södra sidan vid Stenmansgatan.

Det som ska göras är, bygga ett stålskelett, gjuta vägbanan, belysningsarbeten och andra installationer när brodelarna är på plats. Det blir en bågbro med underliggande bågar av stål i tre spann, med en fri brobredd på 4,5 m och en segelfri höjd på 3,25 m över medelvattenytan. Man vill genom detta förbättra tillgängligheten till området och förbinda Munktellstaden med stadsdelen Väster.