Inga bryggor vid Vilsta badplats i år

I år kommer det inte att finnas några bryggor i Vilsta på grund av problem med gässen. Gässen har smutsat ner med avföring på bryggorna och vattnet så det blivit sanitär oangelägenhet. Nu ska man prova med att ta bort bryggorna. Sedan får man se om gässen flyttar till annan plats.

Man hälsar ändå alla välkomna att bada vid Vilsta badplats. Vattenkvalitén kommer att testas så som på alla övriga badplatser i juni, juli och augusti.