Ombyggnad av korsningen Västra Åsgatan, Västeråsgatan

Arbetet beräknas pågå under tiden måndagen 23 maj – fredag 1 Juli.

Korsningen byggs om och får ett upphöjt övergångsställe och cykelöverfart. Gående och cyklister kan passera längs fasaden på Västra Åsgatan 27 – 29. Följ orangeskyltning.

Under arbetet hänvisas motordrivna fordon köra över Krongatan, Bergsgatan och Sommarrogatan.

Källa: Trafikingenjör, Kent Andersson, 070-340 22 40