Signalfel orsakar tågförseningar.

Åter igen har man ett signalfel i tågtrafiken som orsakar tågförseningar. Denna gången handlar det om signalfel i Järna, störningarna orsakar dock förseningar mellan Stockholm och Katrineholm och leder till att vissa avgångar mellan Södertälje C och Gnesta är inställda.

Förseningarna kommer att pågå hela tisdagen då tågen måste köras manuellt under signalfelet som inträffat. Att köra manuellt tar längre tid än normalt. Utöver dessa förseningar har man också svårigheter att nå fram till resenärerna med denna information. Landets samtliga järnvägsstationer har fel på sitt skyltsystem och då är det ju svårt för Trafikverket och operatörerna att få ut informationen.

Man räknar med att felet är åtgärdat sent under tisdagskvällen.