Enkätundersökning gjordes på poliser

Lena Nitz. Foto: Eva Stööp

Polisförbundet bad Novus att göra en enkätundersökning på hur det egentligen ligger till med poliserna i landet, hur många vill lämna sitt yrke och hur många vill stanna. Speciellt är man orolig för de unga och nyutbildade poliser och deras missnöje.

Många vill ha en tydligare polisorganisation, bättre löneutveckling och en rimligare arbetsbelastning. Lena Nitz som är ordförande i polisförbundet, ser riskerna och är rädd för att ingen kommer vilja bli poliser i framtiden.

Undersökningen visar att två tredjedelar av de poliser som är under trettio år, funderar på att sluta. Förut var detta högst ovanligt, så att dessa siffror som nu visat sig finns är oroväckande.

Lena menar att man måste ge poliserna en möjlighet att utvecklas, men hon menar också på att deras arbetsuppgifter ökar men lönerna bromsas, vilket leder till den brist man har på poliser idag.

Vad är då anledningen till att så många poliser vill lämna yrket?
Hela 88 procent i region öst och som har deltagit i undersökningen, säger att det beror på den låga lönen. En fjärdedel av dessa söker dessutom efter nytt jobb. Som polis har man inte mer i lön än en vanlig handelsarbetare, i vissa fall har man till och med lägre lön.