Regeländring i skolan

girl-1345800_1920

Den nya regeländringen kommer att gälla i tre år, har regeringen beslutat. Vad är det då för regeländring?

Man har beslutat sig för att friskolor skall vika fem procent av sitt elevantal till flyktingbarn, med en början den 1 november. Flyktingbarnen får inte ha varit längre än två år i Sverige innan läsåret börjar. Detta beslut bygger på det resultatet som utredningen man gjorde i januari visade i sitt resultat för utbildningsministern. Efter dessa tre år som regeln gäller, kommer man att göra en utredning för att sedan på sikt kunna bygga något permanent.

Fridolin har uttalat sig om detta: ”I dag tar tio procent av skolorna emot hälften av alla nyanlända elever, och samtidigt har vi i andra änden skolor som inte hat tagit emot en enda nyanländ. Det är klart, att när vi är i den värsta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget, och barn kommer direkt från krig och flykt, då måste alla skolor kunna hjälpas åt.”

girl-1204622_1920

Sen är det också ett läge i skolan som gör att lärarna känner tung arbetsbörda. Detta har resulterat i att regeringen har avsatt 800 miljoner kronor årligen som kommunerna kan ansöka om, för att kunna anställa fler lärare och personal som man behöver till grundskolorna. Man hoppas nu att dessa gemensamma krafter skall skapa en bättre och hållbarare skolmiljö och en bättre fördelning.