Integrationspolisen avslutar projektet

Polisen logo

Projektet ska nu utvärderas av det gensvar Tomas Andersson, som är Integrationspolis har fått det senaste halvåret, då projektet har pågått. Det har gett bra gensvar ifrån samhället. Så nu vet han mera om hur man kan nå många utländska medborgare med vad för lagar vi har i Sverige. Han har blivit en viktig pusselbit för fortsatt arbete och framförhållning i framtiden. Han vill gärna att människor ska komma fram och fråga honom om olika regler som gäller i Sverige.

Projektet har påvisat att det finns många faktorer som är viktigt att se över och ha i åtanke inför framtiden. Behovet finns att jobba med. Projektet har en bred inventering av olika samhällsklasser inom mänskliga rättigheter och en fördjupad integration. Även trossamfund är medräknat i detta. Frågan är bara hur man ska göra det. För behovet finns och det är viktigt.