Skolgårdarna prioriteras inte

hauge-skole-97073_1280

Under de senaste åren har det pratats mycket om hur viktigt det är för barnen i skolan att ha en bra skolgård att röra sig på. Men trots det så har skolgårdarna blivit mindre och mindre. På Björktorpsskolan skall man bygga ut, vilket kommer leda till fler elever och mindre skolgård.

Boverket rekommenderar att man har 30 kvadratmeter per barn att leka på, då skolgården har betydelse för barnens hälsa, motion och förbättrar deras studieresultat. Jari Puustinen som är ordförande för barn- och utbildningsnämnden, är medveten om att det ännu inte finns någon riktlinje för skolgårdar i Eskilstuna kommun, men att man skall göra skolgården vid Björktorpsskolan extra spännande för barnen så att de leker på den och använder den fullt ut.

basic-schoolyard-229928_1280

Det är ju en kompromiss man måste göra ibland när en stad växer så som Eskilstuna. Många vill ha en central skolgång och ytan finns inte alltid för stora skolgårdar. Men i Eskilstuna har vi många bra parker som skolorna gärna använder när de ligger centralt.

Regeringen i sin tur har också uppmärksammat de krympande skolgårdarna och har nu avsatt en halv miljard kronor i deras vårdbudget, för att rusta upp skolornas utemiljöer. Förskolor, skolor och fritidshem kan söka pengar från 1 juni för att renovera sina skolgårdar.

I Sörmland är det bara Trosa kommun som har riktlinjer för skolgårdar och hur de skall utformas i kommunen.