Mer ogräs i Eskilstuna ?

Hur kommer det att bli i Eskilstuna för SJ och bönderna. Det är nu en stor fråga för oss här i Eskilstuna och i övriga Sverige. Det är för att EU har beslutats att medlet glyfosat ska förbjudas på grund av att det framkallar Cancer.

Världsorganisationen, WHO, klassificerade förra året glyfosat på sannolika själ att det är ”cancer framkallande” medel. EU:s livsmedelsinspektion har gjort en annan bedömning och tror inte att ämnet kan orsaka cancer. Men bedömningen har fått hård kritik ifrån 94 internationellt kända cancerexperter.

EU kommissionen har nu för andra gången tagit upp en omröstning som skulle kunna leda till en förlängning av glyfosat användning. Förslaget som ej gick igenom var, att detta medel skulle få användas i 10 år till. Men eftersom förslaget ej gick igenom, så ska nu ett annat förslag utarbetas. Det är oklart hur lång tid det tar.

I Sverige används varje år 600 ton glyfosat, vilket gör det till det vanligaste bekämpningsmedlet. Men det förekommer även i hemmen av oss konsumenter i Roundup och även i andra konsumentprodukter. Så här mycket används det i hela Sverige, järnvägen står för 0,2 procent, hushållen står för 3-4 procent och resten används av jordbruket.

Järnvägen

För järnvägen så blir det stora problem. För det handlar ju om att ha en bra trafiksäkerhet, som är mycket viktigt för oss, det handlar ju om passagerares säkerhet. Ogräsbekämpning på järnvägarna är viktigt ur flera aspekter. Får växterna fäste kan dräneringen bli sämre, även gräsbränder kan uppstå vid inbromsning av tåget, genom att det ligger ogräs på rälsen. Tågen kan få svårare att bromsa och signalerna kan skymmas. Dessutom innebär det, för mycket vegetation som i sin tur gör att arbetarna som finns på spåren utsätts för risk att inte synas av lokförarna.

Det är alltså viktigt för våran trafiksäkerhet. Dom gör allt nu för att hitta ett annat medel som är lika bra. Genom ättika och ånga gör man nu ett försök med att bekämpa ogräset. Men det är inte lika effektivt som tidigare med glyfosat medlet. Tyvärr har man i dagsläget inget annat, men arbetar på det.

Jordbruket

Jordbruket används även medlet glyfosat för hjälp vid ogräsbekämpningen, som man besprutar åkrarna med. Glyfosat är världens vanligaste bekämpningsmedel inom jordbruket och det blir svårt att hitta ett annat medel som är lika effektivt på kvickrot. Många bönder i Eskilstuna använder detta medel.

Vi i Sverige använder det innan sådden planteras i jorden. För att döda allt gräs och ogräs.

Just nu är det i mellan Europa tillåtet 2 veckor innan skörd. Det har skapas stora rabalder världen över för det är inte bevisat att det ger cancer. Många menar att det måste användas enligt doseringstabellen så det ej ge några skador. Man menar att det blir farligt först när det över doseras.

Därför är det stora frågetecken som ifrågasätts, Varför har det då inte visat sig tidigare och tydligare om det skulle vara hälsofarligt som vissa menar?

Så här fungerar glysofatet:

När det släpps ner i marken så absorberas det av växten, som då hindras från att bilda sig nödvändiga proteiner och istället dör, sedan blir det till andra molekyler som sedan i sin tur blir koldioxid.