Eskilstunabor vill ha dykare

Många Eskilstunabor tycker att det behövs en egen dykare vid drunkningsolyckor hos Räddningstjänsten Eskilstuna. Varje år så händer många drunkningstillbud här i Eskilstuna med omnejd. Det skulle göra att fler skulle känna sig tryggare och veta att hjälp finns att tillgå när en olycka inträffar. Det finns så mycket vatten här i Sörmland att ha uppsikt över menar allmänheten.

Räddningschefen Lars Lagebo i Eskilstuna tycker inte att dykare är en prioriteringsfråga. Enligt honom skulle det kosta för mycket att ha egna dykare anställda året runt. Men det kan ju vara aktuellt att se över sakfrågan i hela landet, för varje liv måste ju vara värdefullt.

Skulle man ha haft en dykare i Eskilstuna vid den tragiska drunkningsolyckan förra veckan så skulle dom varit framme på 15 minuter istället för 43 minuter, som det tog för att få hit Västeråsdykarna, trots att dom åkte med blåljusen på så tog det tid. Genom den hemska olyckan med den 15-åriga pojken som drunknade i Vilstabadet så får man många kunskaper i efterhand. Tiden är avgörande i alla fall med drunkningstillbud då det gör skillnad i de livsuppehållande åtgärderna.