Connie vann mot Mälardalens högskola

Igår kom domen i Västmanlands tingsrätt i målet mellan Mälardalens högskola och Connie Dickinson Askenbäck. Det är det första av den här typen av fall som prövats i domstol och Västmanlands tingsrätt gav Dickinson Askenbäck rätt i frågan. Därför måste nu Mälardalens högskola betala tillbaka den avgift på 170 000 kronor Dickinson Askenbäck betalade för sin kanditatutbildning i ekonomi.

Detta innebär nu alltså att den principiella frågan är utredd och att utomeuropeiska studenter som betalar för sin utbildning i Sverige ingår ett förpliktigande avtal med lärosätet. Om Mälardalens högskola kommer att följa domen eller väljer att överklaga är ännu inte beslutat. Först måste domen analyseras, säger Marie Eriksson som är högskoledirektör för Mälardalens högskola till P4 Västmanland.

Sedan Mälardalens högskola 2013 fått kritik för bristfälliga utbildningar av Universitetskanslersämbetet har ett stort kvalitetssäkringsarbete gjorts och en sökning visar att av de utbildningar som ges på högskolan har 38 stycken hög kvalitet och fyra har mycket hög kvalitet. Undantaget är kandidatutbildningen i Energiteknik som anses ha bristande kvalitet. Vissa av utbildningarna har dock inte utvärderats sedan 2012.