Eskilstuna Kommun startar projekt

I höst kommer Eskilstuna kommun genom resursenheten för aktivitet, motivation och arbete, AMA, starta ett nytt projekt. 27 personer, främst unga, ska rekryteras via arbetsförmedlingens nystartsjobb för att komplettera den existerande skötseln i stadsdelar som är socialt utsatta. Främst gäller det Lagersberg, Skiftinge och Fröslunda som kommer ha varsitt stadslag. Redan idag har AMA stadslag som sysslar med att plocka skräp och tillsyn av den offentliga miljön genom målning eller att laga saker som är trasiga.

Det handlar om att ge unga en möjlighet att komma närmare arbetsmarknaden och främst vill man anställa unga som redan idag bor i de områden som ska ses till. Fredrik Krait, som är enhetschef på AMA, säger till P4 Sörmland att de genom projektet vill göra en insats som kombinerar erfarenheten AMA har av naturvård med deras tidigare arbetsmarknadsinsatser. Genom att ungdomar anställs för att ta hand om det område de bor i förbättrar de sin egen miljö.