Sörmlänningarna skeptiska till storregioner

Moderaterna i Sörmland har gett undersökningsföretaget Novus ett uppdrag. Uppdraget är att undersöka vad sörmlänningarna tycker om storregionerna. Totalt har 521 personer intervjuats. Undersökningen visar att drygt hälften sörmlänningarna tycker att den nya storregionen är ett dåligt förslag. Sju av tio tycker också att det vore en bra ide att folkomrösta om frågan.

Tanken med att bilda större regioner är till stor del att minska byråkratin och förbättra effektiviteten i vården genom att bilda större landsting. Redan idag samarbetar Sörmlands landsting med bland annat Västmanlands och Örebros landsting. Speciellt stort har motståndet mot storregionen varit i södra och östra Sörmland. Städerna i söder känner sig naturligt närmare Östergötland på grund av närheten till bland annat Norrköping. Medan de östra städerna känner sig närmare Stockholm.

Magnus Levik, gruppledare för moderaterna, säger till P4 Sörmland att moderaterna ännu inte tagit ställning till om en folkomröstning borde genomföras. Men tycker att de som deltar i debatten ska ta hänsyn till undersökningen.