Förslag om avgiftsfria vårdcentraler.

gratis vårdcentraler

Under tisdagen höll den politiska majoriteten presskonferens på vårdcentralen i Fröslunda för att presentera sitt nya förslag, ”Primärvårdsreformen 2017”. Förslaget innebär att alla sjukvårdsbesök på vårdcentraler i Sörmland ska bli kostnadsfria samtidigt som avgifterna för sjukhus- och specialistvård höjs.

Syftet med reformen är att styra över patienter från sjukhusen till vårdcentralerna. Mattias Claesson (C), biträdande finanslandstingsråd, säger till P4 Sörmland att det är ett sätt att visa var patienterna förväntas få sin första vård. Dessutom säger Aina Nilsson, som är divisionschef för den landstingsdrivna primärvården, till SVT Sörmland att det finns internationella studier som visar på att den här typen av reform leder till en mer jämlik vård.

Genom att höja avgifterna för sjukhusvård ska reformen bli kostnadsneutral och kan också innebära att resurser styrs om från sjukhusen till vårdcentralerna. Om reformen genomförs blir Sörmland det första landstinget att erbjuda gratis sjukvård på vårdcentraler.