Brist på grundskolelärare i Eskilstuna

lärare

Eskilstuna har en stor brist på lärare. Inför hösten saknar kommunens grundskolor runt ett 60-tal legitimerade lärare. En stor anledning till bristen är att Eskilstuna har vuxit med flera hundra elever säger Johan Lindeberg, biträdande grundskolechef, till SVT Sörmland. Han säger också att det kommer att finnas vuxna på skolan, men inte legitimerade lärare i den utsträckning man önskar.

Det är också många lärare som går i pension, ibland i förtid. Andra byter arbetsgivare och flyttar till kommuner där lönen många gånger är högre. Andra byter helt karriär. Jessica Olsson som är lärare på S:t Eskil och lokal ombudsman på lärarnas riksförbund säger till SVT Sörmland att det är tufft i skolan och det ställs krav från många håll: elever, lärare, föräldrar, förvaltning och politiker. Hon säger också att obehöriga lärare ger legitimerade lärare merjobb eftersom att de inte kan göra vissa uppgifter.

Lärarkrisen har uppmärksammats på nationell nivå av regeringen och man räknar med att det behövs examineras fler lärare för att krisen ska gå att lösa. Detta betyder att man måste öka läraryrkets attraktivitet vilket man försöker göra genom lönesatsningen lärarlönelyftet.