Kommunen prioriterar minskat ekonomiskt bistånd

ekonomiskt biståndUngefär 10 procent av Eskilstunaborna fick ekonomiskt bistånd under 2015 visar socialstyrelsens statistik. Eskilstuna är en av de kommuner i landet som betalar ut mest ekonomiskt bistånd och behovet varierar stort mellan olika kommuner. Marie Svensson är ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Svensson säger till SVT Sörmland att kommunen jobbat hårt med frågan och har sänkt antalet hushåll som får bistånd. Däremot har de hushåll som är i behov av bistånd lägre inkomster och behöver därför högre bistånd.

Behovet av ekonomiskt bistånd varierar stort mellan kommuner. I exempelvis Danderyd och Vellinge får mindre än en procent av befolkningen bistånd. Eskilstuna ligger på femte plats från botten. De städer som betalar ut mer än Eskilstuna är Malmö, Filipstad, Södertälje och Göteborg. Anledningen till de stora variationerna är, enligt socialstyrelsen, till exempel befolkningssammansättning, arbetsmarknad och utbildningsnivå.

För att hantera situationen har kommunen bland annat samlat alla sina arbetsmarknadsinsatser på samma ställe, jobbcentrum. Marie Svensson säger till SVT Sörmland att minskningen av antalet som får ekonomiskt bistånd är en prioriterad fråga. I förlängningen innebär detta att det är viktigt för kommunen att få ut människor i egen försörjning genom arbete eller studier.