Motorvägsbron i Södertälje stängs av

ELCMNatten till midsommarafton skadades motorvägsbron i Södertälje allvarligt när en lastbil välte och kilades fast i bron. Under midsommarhelgen var köerna upp till 8 kilometer långa på grund av olyckan. Nu står det klart att bron kommer att stängas av för att repareras och reparationerna väntas vara klara i mitten på augusti. Detta är dock om inget oförutsett händer, det kan dröja ännu längre innan motorvägsbron öppnas.

Trafiken kommer att ledas om på den mindre Saltsjöbron och det är endast södergående trafik som påverkas av avstängningen. Även båttrafiken påverkas. Då bron inte kan öppnas kommer båtar som är över 29 meter inte kunna passera.

Anledningen till att det kommer att ta så lång tid är att alla nya delar till bron måste konstrueras. Skadorna på bron är också såpass stora att bron måste stagas upp och stabiliseras innan balkarna kan bytas ut. Bron är inte heller säker för tung trafik och därför har trafikverket beslutat att stänga av bron helt. Tidigare trodde man att man eventuellt skulle kunna öppna ett av de södergående körfälten men det går alltså inte.

Trafik i norrgående riktning påverkas inte av avstängningen.