Risk för missfärgat vatten i Nyköping och Oxelösund

Mellan den 4-10 juli utförs underhållsarbete på överföringsledningarna från Högåsens vattenverk till Nyköping och Oxelösund. Under perioden arbetet pågår finns det risk för att vattnet i kranarna kommer att vara grumligt eller missfärgat. Vattnet är inte farligt att dricka men det finns en risk för att det missfärgar vittvätt. Det kan också uppstå minskat vattentryck i ledningarna under den här tiden.

Utöver Oxelösund kommer vissa orter i och omkring Nyköping beröras. De orter det gäller är: Nyköpings centralort, Stigtomta, Vrena, Nävekvarn, Bergshammar, Enstaberga, Svalsta, Jönåker, Buskhyttan, Sjösa, Lappetorp och Skavsta.

Underhållsarbetet görs för att förhindra att vattnet blir missfärgat i framtiden.