Inte lätt att vara musikant

street-music

Sedan första juni har det kommit in två anmälningar på en gatumusikant i Eskilstuna. Man anser att han spelat för högt och för länge. Den första anmälan lade polisen ned direkt. Men när ytterligare en anmälan om ofredande kom in till polisen valde man att prata med de inblandade.

Musikanten sa till polisen att det inte varit hans uppsåt att störa. Därför bedömer man att inget brott begåtts. Den som gjort anmälan menar på att det varit störande med musikanten som spelat så högt och länge. Men det är egentligen inte olagligt att vara musikant. Denna typen av anmälningar är väldigt ovanliga enligt polisen i Eskilstuna.