Regionstågen strider inte mot reglerna

ELCMSJ har under en tid försökt få planerna på de nya regionstågen prövade i Högsta förvaltningsdomstolen. Bolaget anser att de skattesubventionerade regiontågen riskerar att konkurrera ut den kommersiella trafiken. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen meddelat att kammarrättens dom står fast. SJ kommer fortfarande ha möjlighet att köra tåg i Mälardalsregionen. Det anser kammarrätten innebär att de nya planerna inte kommer medföra några direkta konsekvenser.

Den nya storsatsningen, som vi skrev om i våras, ska ge tätare och stabilare trafik. Dessutom ska ett nytt, gemensamt prissystem som kopplas till lokaltrafiken införas. Satsningen görs genom Mälab, ett bolag som ägs av de ansvariga för kollektivtrafiken i Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland. Bolaget kommer också att köpa in 36 nya tåg.

Redan nästa år ska den tätare trafiken starta. Till att börja med kommer SJ att köra och ansvara för tågen. Året efter, 2018, planerar man att börja trafikera linjerna med sina egna tåg.

Tidigare artiklar:

Allmän trafikplikt strider inte mot lagen