Brister i brandskyddet på länets sjukhus

ELCMDet finns omfattande brister i brandskyddet på tre av Sörmlands fyra sjukhus avslöjar idag P4 Sörmland. Det handlar främst om Mälarsjukhuset men också Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset har liknande problem. På sjukhusen är avdelningarna ofta tänkta att fungera som avskilda celler som separeras av branddörrar. Detta för att gaser, rök och eld inte ska kunna spridas.

Idag är många av sjukhusens väggar otäta då hål borrats för att dra igenom kablar och rör utan att foga igen hålen. Problemet är inte nytt utan har funnits i flera decennier. Det säger landstingets teknikchef Jonny Niskanen till P4 Sörmland. Bland annat drogs många kablar genom väggarna för att ge internetuppkoppling på 90-talet.

Nu arbetar man på att göra sjukhusen brandsäkra igen. Det väntas kosta runt 50 miljoner. I Eskilstuna arbetar idag fem personer med att foga igen hålen i väggarna. De har arbetat med det i två år och har hittills kommit halvvägs. I Nyköping och på Kullbergska i Katrineholm ska man börja arbetet med att täta väggarna till hösten. Dessutom ska branddörrar och låsvred på nödutgångar bytas ut.