Hyrläkare en stor kostnad för landstingen

ELCMSVT Nyheter granskar just nu systemet med inhyrd personal i vården. Undersökningen visar bland annat att kostnaden för hyrläkare i Sörmland nästan fördubblats de senaste fem åren. År 2010 kostade hyrläkarna i Sörmland 88 miljoner. 2015 hade den kostnaden gått upp till 170 miljoner. Det är speciellt inom primärvården som behovet av hyrläkare har ökat. Det säger Florean Pietsch, hälso och sjukvårdschef, till SVT Nyheter. Främst handlare det om en brist på ST-läkare.

Till skillnad från många andra yrken blir inte läkare färdiga efter sina 5,5 år på högskola eller universitet. Efter examen följer minst 18 månaders Allmäntjänstgöring (AT), anställning under handledning, som följs av ett så kallat AT-prov. Efter det kan man få sin läkarlegitimation. Efter att ha blivit legitimerad läkare väljer många att specialisera sig. Då arbetar man under Specialiceringstjänstgöring (ST) under fem till sju år.

ELCMIdag är det brist på läkare som specialiserat sig eller vill specialisera sig inom allmänmedicin. Det är den typen av specialister som främst behövs på bland annat vårdcentraler. För att landstingen ska kunna ge en bra sjukvård måste man då ofta använda inhyrd personal. Floran Pietsch säger till SVT Nyheter att man måste arbeta med rekrytering, arbetsmiljö och motivation för att skapa arbetsplatser som läkare vill stanna kvar på. Han tror också att Sörmlands närhet till Stockholm skapar en högre konkurrens om läkare.

För att råda bot på problemet försöker man idag skapa mer attraktiva ST-utbildningar. På så sätt får man kontakt med nästa generations läkare. Det berättar Pietsch för SVT Nyheter. Han säger också att Sörmland under de senaste fyra åren ökat antalet utbildningsläkare från 20 till 75 stycken.

ELCMDet är inte första gången Sörmlands och andra landsting försöker få ner antalet hyrläkare visar SVT Nyheters granskning. Trots det har kostnaderna för inhyrda läkare ökat. SKL presenterade en nationell strategi 2012 som skulle halvera behovet av inhyrd personal. Idag säger Dag Larsson, ordförande för SKL:s sjuvårdsdelegation, till SVT Nyheter att man då underskattade utmaningen. En ny strategi planeras till hösten. Han säger att det nu handlar om självkritik. För att behålla läkare behöver man ha en bättre arbetsmiljö och bättre planering. Man kommer att utgå från de lyckade försök som psykiatrin i Västra Götaland gjort.