Rådjur ”rengör” fästingar som bär på borrelia

ELCMNaturvårdsverket genomför nu de sista datainsamlingarna i forskningsarbetet ”Sambandet mellan fästingar, fästingburna sjukdomar och vilt”. Såhär långt, med en tiondel av 10 000 prover analyserade, ser det ut som att resultaten kommer bli spännande.

Det ser nämligen ut som att rådjur inte kan föra vidare borrelia. De kan dessutom ”tvätta ur” borrelia ur fästingen. Fästingar bär inte på några smittor förrän de biter ett smittat värddjur. Men om de som larv blir smittade och sedan som nymfer biter ett rådjur kommer de som vuxna ofta vara smittfria. Ju längre fästingen sitter på rådjuret desto färre bakterier har den.

nature-731343_1920Utöver att samla in prover och fästingar från rådjur har man också gjort samma sak med gnagare och fåglar. Dessutom har man fångat in värdsökande fästingar med hjälp av vita tygstycken. Man tror att det kan vara gnagarna som gör att många fästingar bär på borrelia.

Rådjuret har länge haft rykte om sig att vara en fästingspridare. Men det är inte rådjurens fel att fästingarna blir fler och hittas både längre norrut och längre in i landet. Det tror forskarna på naturvårdsverket snarare handlar om klimatförändringar. Och sett till kroppsvikten är fältharen det djur som bär flest fästingar.

Nu är snart fältarbetet slut och proverna ska analyseras och resultaten ska bearbetas. Det väntas ta runt två år. 2018 ska slutrapporten vara klar och då får vi veta mer om hur vilt påverkar fästingar och fästingburna sjukdomar.