Mälarsjukhuset bra på organdonationer

ELCMI jämförelse med andra sjukhus i samma storlek utförde Mälarsjukhuset flest organdonationer förra året. Det säger Mikaela Jonasson, donationsansvarig läkare på Mälarsjukhuset, till P4 Sörmland. I hela Sverige utfördes 167 organdonationer förra året, sex stycken i Eskilstuna. Dessa sex organdonationer innebar att 30-40 liv räddades. Jonasson säger till P4 Sörmland att det framför allt var slumpen som ledde till mängden organdonationer.

Utöver att det behöver finnas en tillgänglig donator måste också donator och mottagare matcha. Hon säger också att det handlar om hur sjukhuset tar hand om donationerna och att Mälarsjukhuset har en tydlig organisation och en medvetenhet.

I början av 2016 behövdes drygt 800 organ. Det vanligaste transplanterade organet är njuren. Njurar kan doneras av levande donatorer då vi människor bara behöver en njure för att överleva. Hittills i år har fyra organdonationer gjorts på Mälarsjukhuset.

medical-1503211_1920Något som är mycket ovanligt i de nordiska länderna är tarmtransplantationer. Patienter som lider av kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar har alltså inte möjlighet att ta emot donationer för att få hjälp med sin sjukdom. Däremot har Södra Älvsborgs sjukhus i Borås utvecklat en ny app för patienter med till exempel Ulcerös kolit och Crohns sjukdom.

Med hjälp av appen kan patienter ta avföringsprover hemma, lösa upp det och droppa några droppar på en testkassett. Sedan tar appen ett foto av provet som skickas till analys. Patienten får då svar på ungefär 15 minuter istället för 5-7 dagar vilket är den tid provsvaren tar när provet lämnas in på sjukhus. Ny teknik ger sjukvården många nya möjligheter.

På https://www.socialstyrelsen.se/donationsregistret kan du ta ställning till om du vill donera dina organ.