Kvinnofridssamordnare tillsätts till hösten

IMG_0244Nu får Eskilstuna kommun en kvinnofridssamordnare. Tanken är att det ska vara en person som samordnar kommunens olika aktörer kring frågor som rör våld i nära relationer. Lisa Friberg, som är ordförande i kommunens jämställdhetspolitiska beredning, säger till P4 Sörmland att det är något som behövs. En rapport från Länsstyrelsen 2014 visade också på kvinnofridssamordnarens viktiga roll. Det finns ofta en ambition och vilja att samverka men det är inte alltid det fungerar rent praktiskt. Där blir samordnarens roll extra viktig.

Lisa Friberg har länge drivit frågan om att tillsätta en kvinnofridssamordnare. Hon säger till P4 Sörmland att hon hoppas att en samordnare kommer att underlätta samarbetet. Hon hoppas också att en samordnare kommer göra det enklare för förvaltningarna att tillmötesgå de krav som ställs. Idag är vissa förvaltningar bättre än andra när det gäller kvinnofridsfrågor. Lisa Friberg hoppas att en samordnare ska kunna ge alla förvaltningar samma förutsättningar. Tanken är att alla förvaltningar ska arbeta likadant med kvinnofridsfrågor.

ELCMKvinnofridssamordnaren ska arbeta med samordning och samverkan inom kommunen, både externt och internt. Gunilla Lange från kvinnojouren Moa säger till P4 Sörmland att hon tror att en samordnare kan göra arbetet mer fokuserat. Hon säger också att för att bli fria från våldet behöver det förebyggande arbetet utvecklas, framför allt i skolan.