Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter ska minska ohälsa

ELCMFör att minska ohälsa hos arbetstagare trädde nya regler för organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft den 31 mars i år. Främst handlar det om att förebygga att psykosocial ohälsa uppstår på jobbet. De nya reglerna handlar bland annat om arbetsbelastning, arbetstider och kränkande behandling på jobbet.

Föreskrifter om arbetsmiljö har länge handlat om den rent fysiska arbetsmiljön. Idag arbetar många med ”knoppen” istället för kroppen. Samtidigt har den psykiska ohälsan sakta ökat som orsak till sjukskrivningar. Det är den stora anledningen till de nya reglerna. Är företagets resurser tillräckliga? Vet alla om vad de förväntas göra under en arbetsdag? Förekommer det allvarliga konflikter? Det är några av de saker som arbetsgivaren förväntas ha koll på. Eftersom att detta är saker som ständigt förändras behöver man därför systematiskt arbeta med dessa frågor.

ELCMArbetsmiljöverkets bedömning, att en stor del av sjukskrivningar på grund av psykosociala orsaker skulle kunna undvikas, delas inte av alla. Bland annat har Svenskt Näringsliv framfört kritik mot de nya föreskrifterna. Arbetsmiljöexpert Anna Bergsten säger till Svenskt Näringsliv att ”Människors psykiska hälsa är ett komplext område som inte går att reglera på det sättet som Arbetsmiljöverket vill. Det finns så mycket i vår omvärld som påverkar hur vi mår.” Facken har å andra sidan välkomnat de nya reglerna.

Nu, fyra månader efter att de nya reglerna trätt i kraft, är det många arbetsgivare som efterfrågar information och söker sig till utbildningar. Det säger chefen för Arbetsmiljöverkets avdelning Regler, Ywonne Strempl, till Eskilstuna-Kuriren. Hon säger också att det pratas mycket om dessa frågor ute på arbetsplatserna. Om de nya reglerna i förlängningen kommer att leda till minskad psykosocial ohälsa hos arbetstagarna eller bara mer pappersarbete för arbetsgivarna får framtiden utvisa.